Saturday, 2 June 2012

Penulisan -Bahagian A ( Siri 1 )

Penulisan Bahagian A ( siri 1 )

Para pelajar UPSR perlu memberi perhatian kepada bahagian ini. Bahagian A menyumbangkan 10 markah daripada 60 markah bagi kertas 2. Sebenarnya bahagian A amat mudah , murid-murid Cuma perlu membina 5 ayat tentang aktiviti atau situasi dalam gambar . Pelbagai teknik digunakan oleh guru-guru bagi membantu murid-murid, antaranya teknik SAMAT ( S= subjek, A = aktiviti, M= masa , A= alatan dan T = tempat/tujuan ) .

Namun begitu, adakalanya timbul masalah dalam membina ayat kerana pelajar tidak tahu nama alatan yang digunakan . Contohnya :


No comments:

Post a Comment