Saturday, 2 June 2012

Sistem Bahasa

Kesalahan Umum Frasa Nama

a. Kesalahan hukum D-M

- Hukum D-M ialah hukum tentang cara kata-kata disusun supaya frasa nama
dapat dibentuk.
- D bermaksud unsur/perkara yang diterangkan atau subjek ayat.
- M bermaksud unnsur/perkara yang menerangkan atau predikat ayat
- Suatu frasa nama unsur D mestilah mendahului M kecuali nama-nama jawatan.

Ah Seng restoran terletak di persimpangan Jalan Melati. (X)
Restoran Ah Seng terletak di persimpangan Jalan Melati. (/)


b. Kesalahan dari segi bentuk jamak;

- Kata nama/frasa nama tidak boleh mengikut kata bilangan yang membawa maksud
banyak

Beberapa masalah-masalah berkaitan remaja perlu ditangani segera. (X)
Beberapa masalah berkaitan remaja perlu ditangani segera. (/)


- Kata nama/frasa nama tidak perlu digandakan menjadi penggandaan
berentak/kata nama ganda berentak
yang membawa maksud jamak tidak boleh hadir selepas kata bilangan tak tentu.

Di daerah ini banyak bukit-bukau. (X)
Di daerah ini banyak bukit. (/)


- Kata nama am/frasa nama am yang mendukung maksud jamak tidak perlu diulang.

Generasi-generasi muda hari ini semakin goyah keimanannya. (X)
Generasi muda hari ini semakin goyah keimanannya.(/)


- Kata nama/frasa nama yang didahului oleh kata bilangan yang membawa
makna/kumpulan tidak perlu diulang atau digandakan.

Kaum petani-petani itu sedang mengerjakan tanah. (X)
Kaum petani itu sedang mengerjakan tanah. (/)


- Kata nama majmuk yang membawa maksud jamak tidak perlu diulang sama ada
sebahagian atau keseluruhannya.

Sultan Mansur Shah suka mendampingi alim-alim ulama. (X)
Sultan Mansur Shah suka mendampingi alim ulama. (/)


- Kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka tidak boleh diulang kerana sudah
membawa maksud jamak.

Mereka-mereka itu ialah kawan saya. (X)
Mereka itu ialah kawan saya. (/)


- Kata nama di bahagian subjek tidak perlu diulang jika unsur predikatnya
terbina daripada kata adjektif yang digandakan atau sebaliknya.

Baju-baju itu cantik-cantik belaka. (x)
Baju-baju itu cantik belaka. (/)
Baju itu cantik-cantik belaka. (/)


Sumber : http://www.cemerlangbm.com/v2/

No comments:

Post a Comment