Saturday, 2 June 2012

Tafsiran Nilai Murni


  BAIK HATI
  -  Belas kasihan (Bersimpati terhadap kesesusahan orang lain)
  -  Bertimbang rasa (Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila
     membuat sesuatu tindakan)
  -  Murah hati (Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang
     memerlukannya)
  -  Saling memahami (Sanggup memberi dan menerima pandangan serta
     memahami perasaan dan keperluan masing-masing)
  -  Saling bermaafan (Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan)

  BERDIKARI
  -  Berupaya bertindak sendiri (Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa
     mengharapkan orang lain)
  -  Yakin pada diri sendiri (Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup
     mencuba)

  HEMAH TINGGI
  -  Kesopanan (Berbudi bahasa dan beradab dalam  pergaulan)
  -  Mengakui kesalahan sendiri (Sedia mengaku kesilapan diri sendiri serta 
     sanggup menerima nasihat)
  -  Ramah mesra (Sedia bergaul mesra dengan semua orang)

  HORMAT-MENGHORMATI
  -  Ibu bapa (Memuliakan dan mentaati ibu bapa)
  -  Ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin
     (menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi
     layanan yang baik)
  -  Institusi kerajaan dan Negara (Menerima dan hormat kepada kerajaan        
     serta lambang-lambang kebesaran negeri)
  -  Kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan (Menghormati              
     kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia)
  -  Patuh kepada undang-undang negara (Mematuhi undang-undang yang telah
     ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada)
  -  Patuh kepada ketepatan masa (Menepati waktu dan menggunakan masa
     dengan berfaedah)

  KASIH SAYANG
  -  Sayang diri sendiri dan orang lain (Menyayangi diri sendiri dan orang lain)
  -  Sayang akan alam sekitar (Memelihara dan memulihara  kehidupan flora dan
     fauna untuk kesejahteraan hidup)

  KEADILAN
  -  Adil (Membuat pertimbangan secara objektif, menyeluruh dan bersesuaian)
  -  Saksama (Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama
     ada dalam memberikan ganjaran atau hukuman)

  KEBEBASAN
  -  Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan
     undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti,
     masyarakat, negara dan agama

  KEBERANIAN
  -  Berani mencuba (Berani melakukan sesuartu perkara yang baru dan
     mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil risiko
     yang akan dihadapi)
  -  Berani kerana benar (Berani mempertahankan sesuatu yang diakui
     sebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata)

  KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL
  -  Kebersihan diri (Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu
     untuk hidup sihat)
  -  Kebersihan persekitaran (Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan
     bebas daripada kekotoran dan pencemaran)
  -  Kebersihan mental (Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu
     diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain)

  KEJUJURAN
  -  Amanah (Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan
     dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain)
  -  Bercakap benar (Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah
     atau berselindung)
  -  Ikhlas (Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan)      
  KERAJINAN
  -  Daya usaha (Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif dan
     inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.)
  -  Dedikasi (Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara
     yang berfaedah)

  KERJASAMA
  -  Gotong-royong (Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan
     sukarela)
  -  Toleransi (Bertolak ansur serta dapat mengawal diri untuk mengelakkan
     berlakunya perselisihan)
  -  Perpaduan  (Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga,
     masyarakat, negara dan antarabangsa)

  KESEDERHANAAN
  -  Pertuturan dan perlakuan yang sederhana (Bertutur dan berkelakuan yang
     tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan
     kemarahan orang lain)
  -  Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan       
     orang lain (Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya Memuaskan diri
     sendiri dan orang lain)

  KESYUKURAN
  -  Berterima kasih (Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan
     penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan dan pemberian)

  PATRIOTISME
  -  Semangat cintakan negara (Mempunyai semangat yang tinggi untuk menjaga
     keselamatan, nama baik negara)

  RASIONAL
  -  Membuat pertimbangan (Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu
     perkara sebelum membuat keputusan)

  SEMANGAT BERMASYARAKAT
  -  Bermuafakat (Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu
     pekerjaan bagi kepentingan bersama)
  -  Kejiranan (Berbaik-baik, bertolak ansur, tolong-menolong, dan bekerjasama
     dengan jiran tetangga)
  -  Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat (Menyedari masalah
     masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya)         No comments:

Post a Comment